Content marketing

Istnieje kilka sposobów na skuteczną komunikację marki z konsumentem docelowym. Jedną z takich form jest spersonalizowana, osobista i uczciwa formuła przekazania konsumentowi informacji istotnych z punktu widzenia marki.

 

Stosując tę prawidłowość zachęcamy konsumentów do podjęcia dialogu z marką, angażujemy ich do dzielenia się swoja opinią, odczuciami, spostrzeżeniami nie tylko z twórcami marki, ale także z innymi konsumentami. Inicjatywa ta implikuje zwykle powstanie zjawiska na kształt społeczności o charakterystycznych dla społeczności cechach, jakimi są choćby więzi, utrwalające efekt naturalnej identyfikacji z marką i jej zdeklarowanymi zwolennikami.

 

Przykładem takiego zjawiska są konkursy publikowane i prowadzone przy wsparciu popularnych mediów społecznościowych. Customer publishing natomiast to efektywny sposób na integrację programów lojalnościowych firmy oraz zwiększanie skuteczności komunikacji z klientem poprzez interakcję.